Аналіз регуляторного  впливу проекту рішення Іршавської районної ради

«Про внесення змін до Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району»

 

Назва регуляторного органу: Іршавська районна рада.

           Назва документа: проект рішення Іршавської районної ради  «Про внесення змін до Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району».

Розробник аналізу регуляторного впливу проекту рішення районної ради: Відділ управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату Іршавської районної ради (Чорноличак В.М.)

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. № 1160-IV в редакції від 26.11.2016р., та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 в редакції від 15.03.2016р.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Іршавської районної ради  «Про внесення змін до Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району», як регуляторного акту.

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

Проблема, яку має намір вирішити Іршавська районна рада за допомогою прийняття запропонованого проекту регуляторного акту полягає у тому, що нормативний документ, яким врегульовуються питання щодо порядку використання плати за оренду майна, яке перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної ради, потребує вдосконалення.

При вирішенні питань, пов’язаних з акумулюванням орендної плати за використання комунального майна Іршавської районної ради та порядку її подальшого використання, використовувалося рішення районної ради від 20.02.2015р. №568 «Про затвердження Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району».

Застосування органом місцевого самоврядування порядку використання орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності передбачено пунктом 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992р.                   № 2269-ХІІ в редакції від 24.05.2016р.

Необхідність прийняття даного проекту регуляторного акту обумовлена необхідністю внесення змін до діючого порядку акумулювання, розподілу та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

 

2. Визначення цілей регулювання

1. Ефективність використання орендної плати від надання в оренду комунального майна району – Іршавської районної ради.

2. Удосконалення механізму акумулювання, розподілу та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:

  1. 1.Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.
  2. 2.Впровадження запропонованого регуляторного акта.

При застосуванні першої з альтернатив визначені цілі правового регулювання не можуть бути досягнуті.

У разі застосування запропонованого регуляторного акту, буде досягнуто визначеної мети, а саме забезпечено удосконалення механізму  акумулювання, розподілу та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної ради.

Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторному акту який пропонується до прийняття немає.

 

4.   Механізм розв'язання проблеми

Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення районної ради «Про внесення змін до Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району».

Під час здійснення заходів, пов’язаних з процедурою прийняття регуляторного акту, оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акту, у відповідності до вимог чинного законодавства, буде опубліковано у друкованих засобах масової інформації та розміщене в мережі Internet на офіційному сайті Іршавської районної ради: http://www.irshava-rada.gov.ua  в розділі «Регуляторна політика».

В процесі оприлюднення регуляторного акту зацікавлені юридичні та фізичні особи матимуть можливість прийняти участь у обговоренні його положень та внести власні зауваження та пропозиції, які можуть бути враховані розробником регуляторного акту. Таким чином, буде забезпечено прозорість та врахування громадської думки в процесі здійснення регуляторної політики.

 

5.   Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість удосконалити організаційно-економічний механізм акумулювання, розподілу та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропоновані зміни дозволять забезпечити досягнення визначених цілей. Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту у разі його прийняття немає.

            Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.      

            7.  Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прийняття рішення районної ради «Про внесення змін до  Положення про акумулювання, розподіл та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району» надасть  змогу удосконалити механізм акумулювання, розподілу та використання коштів, що надходять від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

           Базове відстеження буде здійснюватись до набрання чинності цим актом шляхом аналізу зауважень та пропозицій до нього, які надходитимуть від юридичних та фізичних осіб після його оприлюднення.

           У paзi прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде проводитись систематичний ефективний контроль з метою відстеження дотримання його вимог.

 

 

Виконавчий апарат районної ради

Joomla templates by a4joomla