СІЛЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

ІРШАВСЬКОГО   РАЙОНУ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                      сільського голови      

05.02.2019 року                                                                                    № 3

с.Сільце

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

       Відповідно до   ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , керуючись ст.20 Бюджетного Кодексу України ,наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів,рішення двадцять п’ятої сесії п’ятого скликання Сілецької сільської ради п’ятого скликання №1050 від 24 грудня 2018 року «Про сільський бюджет на 2019 рік»:   

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Сілецької

Сільської ради, а саме:

          0100150«Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-                 технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради ,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної та їх виконавчих комітетів»на суму 1 285 430 грн.;

         0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 61 000 грн.;

         0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 189400 грн.;

         0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 615 600 грн.

         0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»на суму 60 000 грн.,

         0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на суму 10 000 грн.

 

Сільський голова                                         В.Ю.Кузьма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

____Розпорядження сільського голови______

               (найменування головного розпорядника

                     від 05.02.2019р. № 3

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0115062

(код)

 

0810

(КФКВК)

 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 60 000 гривень, у тому числі загального фонду 60 000 гривень та спеціального фонду ____0,00___ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; стаття 31 Закону України «Про зайнятість населення від 05.07.2012 року № 5067-УІ; Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» зі змінами затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2013 року № 175 місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;   рішення сільської ради від 24.12.2018р.   №1050 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Місцевий бюджет взаємодія з державним бюджетом України

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми   Підтримка та реалізація місцевої програми з розвитку фізичної культури та спорту

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                              гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 1

Фінансова підтримка організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність

60 000,00

0,00 

60 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60 000,00

0,00 

60 000,00 

 
               

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

 

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1.

Цільова комплексна Програма розвитку спортивно-масової роботи в селі Сільце та фінансової підтримки: футбольної команди та гравців з настільного тенісу в с.Сільце на 2019 рік

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

грн.

кошторис

60 000,00

0,00

60 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість залучених організацій,яким надається фінансова підтримка

Од.

перелік

 

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня сума підтримки

тис.грн.

розрахунок

60,0

 

60,0

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

_______Кузьма В.Ю.._______

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                     

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_______Розпорядження сільського голови____

               (найменування головного розпорядника                       

               від 05.02.2019р. № 3

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 189 400 гривень, у тому числі загального фонду 124 400 гривень та спеціального фонду 65 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; рішення сільської ради від 24.12.2019     №1050 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села.

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення (оплата за вуличне освітлення,поточний ремонт мережі вуличного освітлення).

 

2. 

Забезпечення облаштування окремих територій (кладовища, «зеленого ринку»)

 

 

9. Напрями використання бюджетних кошті

                                                                                                                                                                                                              гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Організація робіт по благоустрою с.Сільце : освітлення населеного пункту, збереження стану об’єктів комунальної власності ,вивіз ТПВ

124 400,00

           65 000,00 

189 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

124 400,00

65 000,00 

189 400,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на оплату вуличного освітлення населеного пункту

грн

кошторис

80 000,00

 

80 000,00

 

Придбання електричних лампочок для заміни та протиожеледної суміші

грн

Розрахунок до кошторису

10 000,00

 

10 000,00

 

Придбання щебня

грн

Розрахунок до кошторису

 

20 000,00

30 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Обсяг електроенергії,необхідної для освітлення   території населеного пункту

тис.кВт.год

договір

 

 

25,478

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1 об’ְєкта мережі вуличного освітлення

       .грн

розрахунок

 

0,00

3,14

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати, що підлягає вивозу ТПВ на сміттєзвалище

грн

кошторис

0

35 000,00

       35 000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

К-сть об‘єктів,що підлягають прибиранню

Од.

звіт

0

1

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1 об’ְєкта

грн.

розрахунок

 

35 000,00

35 000,00

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на організацію роботи по ремонту вуличного освітлення

грн

кошторис

10 000

0,00

10 000

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Протяжність мережі вуличного освітлення

км

акт

 

 

21

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг видатків на утримання 1 км.мережі вуличного освітлення

Грн..

розрахунок

 

 

476,19

 

Завдання 4

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на організацію роботи по прибиранню   населеного пункту

грн

кошторис

24 400,00

10 000,00

24 400,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа, що підлягає прибиранню

га

звітність

6,0

1,0

7,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середньорічні витрати на благоустрій 1 га

Тис.грн

розрахунок

4066,7

10 000,00

3485,72

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

________Кузьма В.Ю._______

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.

                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови

               (найменування головного розпорядника

від 05.02.2019р. № 3

                                                                                                                  Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 285 430 гривень, у тому числі загального фонду 1 277 430 гривень та спеціального фонду 8 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; рішення сільської ради від 24.12.2018р. №1050     «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1 277 430,00

8 000,00

1 285 430,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1 277 430,00

8 000,00 

1 285 430,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1.

 

0,00

0,00

0,00

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

7,5

 

7,5


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

од.

Журнал вхідної та електронної докум.

 

 

590

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

 

Од.

 

Внутрішній облік

 

 

 

481

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

 

 

73,75

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

 

 

 

 

 

               60,12

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунок

160,0

0,00

160,0

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

відс.

розрахунок

 

 

98

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

відс.

розрахунок

 

 

100

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

____Кузьма В.Ю. __________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_______Розпорядження сільського голови_____

               (найменування головного розпорядника

                   від   05.02.2019р.№ 3

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0114082

(код)

 

0829

(КФКВК)

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 000 гривень, у тому числі загального фонду 10 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про культуру»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення сільської ради від 24.12.2018р.№1050 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Формування державної політики у сфері культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1. 

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва

10 000,00

0,00 

10 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

10 000,00

0,00 

10 000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма забезпечення організаційно-масових заходів з нагоди свят та пам’ятних дат Сілецької сільської ради на 2019 рік.

10 000,00

0,00

10 000,00

 

Усього

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення культурно-освітніх заходів

тис.грн.

кошторис

10,0

0,00

10,0


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість культурно-освітніх заходів

од.

програма

 

 

8

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

тис.грн.

кошторис

1,250

 

1,250

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим

відс.

розрахунок

 

 

100

               

 

Голова сільської ради

М.П.

 

 ____________

(підпис)

 

__________Кузьма В.Ю.________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови

від 05.02.2019 р.№3_

              

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 615 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 190 000,00 гривень та спеціального фонду 425 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення сільської ради від 24.12.2018р. №1050   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 1

Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

190 000,00

0,00

190 000,00

 

2

Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури

0,00

425 600,00

425 000,00

 

Усього

190 000,00

425 600,00 

615 600,00

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

0,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

витрати на вулично-дорожньої мережі, всього

грн.

кошторис

170 000,00

 

170 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів , яких планується провести поточний ремонт

кв.м

кошторис

1200,0

 

1200,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня варстість 1 кв.м. поточного ремонту дороги

грн.

розрахунок

141,67

 

141,67

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

витрати вулично-дорожньої мережі, всього

грн.

кошторис

 

425 600,00

425 600,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів вулично-дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Робочі проекти

 

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня варстість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

Грн.

розрахунок

 

567,49

567,49

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу в зимовий період

грн.

кошторис

20 000,00

 

20 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Протяжність доріг,які підлягають очищенню в зимовий період

км

акт

 

 

21

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середній обсяг видатків на утримання 1 км.дороги

грн.

розрахунок

 

 

952,38

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

_____Кузьма В.Ю.__________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

    Розпорядження сільського голови

               (найменування головного розпорядника

від 05.02.2019р. № 3

                                                                                           Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Сілецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0113242

(код)

 

1090

(КФКВК)

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 61 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 61 000,00гривень та спеціального фонду ____-____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 11167673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім»ї та дітей» за випадками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення сільської ради від 24.12.2018р.   №1050   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня життя вразливих та соціально – незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки_________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення

 

2. 

Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                       гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

1. 

Надання матеріальної допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту

61 000,00

0,00 

61 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

61 000,00

0,00 

61 000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1/

Програма «Турбота,щодо посилання-соціального захисту населення Сілецької сільської ради на 2019 рік»

61 000,00

0,00

61 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

61 000,00

0,00

61 000,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги

грн.

кошторис

40 000,00

0,00

40 000,00

 

Відсоток на поштові перекази

грн

угода

1 000,00

 

1 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується матеріальна допомога

осіб

розрахунок

80

 

80

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір одноразової допомоги на одного одержувача

грн.

розрахунок

500,00

0,00

500,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень

відс.

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату матеріальної допомоги на поховання

грн.

кошторис

20 000,00

0,00

20 000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується матеріальна допомога на поховання

осіб

розрахунок

4

 

4

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір допомоги на одного одержувача

грн.

розрахунок

5 000,00

0,00

5 000,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень

відс.

розрахунок

 

 

100

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

_______Кузьма В.Ю..___________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla