Чорнопотіцька сільська рада

Іршавського району Закарпатської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 2

 

 

від 30 січня 2019 року                                                              

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Чорнопотіцької сільської ради від 20.12.2018 року "Про бюджет Чорнопотіцької сільської ради на 2019 рік" та керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, що додаються, а саме:

- КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

- КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

-   КПКВКМБ  0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

- КПКВКМБ   0118313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природнього середовища»

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

     Сільський голова                                      Бабинець Ю. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Чорнопотіцька сільська рада

 

    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__Розпорядження___ № _2   від 30.01.2019р.__

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань_44000,00 гривень, у тому числі загального фонду 22000,00_ гривень та спеціального фонду 22000,00_ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; рішення сільської ради від _20.12.2019_   №__   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою сіл:Ч.Потік,Кр.Мартинка,Підгірне,Смологовиця,Локоть__

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення 

 

2. 

Забезпечення облаштування окремих територій (парки, сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Організація робіт по благоустрою, очищенню, освітленню населеного пункту, збереження стану об»єктів комунальної власності 

22000,00

22000,00 

44000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

22000,00

22000,00 

44000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

протяжність мережі вуличного освітлення населеного пункту

км

Внутрішньо-управлін.облік

8,6

 

8,6


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість об»єктів вуличного освітлення

Об»єкти

Внутрішньо-управлін.облік

8,0

 

8,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1 км. мережі вуличного освітлення

Грн.

Внутрішньо-управлін.облік

2558,00

 

2558,00

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Ремонт вуличного освітлення

Грн..

кошторис

 

22000.00

22000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Протяжність мережі вул..освітлення,що підлягає ремонту

км

Розрах.,договір

 

0,8

0,8

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1км ремонту вул..освітлення

Грн..

Розрах.

 

27500,00

27500,00

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

___Ю.І.Бабинець____

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_______________________________________

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів місцевого бюджету)

_______________________ № _____________

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0113210

(код)

 

1050

(КФКВК)

 

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ________ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України; стаття 31 Закону України «Про зайнятість населення від 05.07.2012 року № 5067-УІ; Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» зі змінами затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 20.03.2013 року № 175 місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;   рішення сільської ради від _________     №_____   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Здійснення заходів, щодо забезпечення зайнятості населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Забезпечення організації та проведення робіт_______________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення організації та проведення робіт

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                            гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 1

Оплата громадських робіт

0,00

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00 

0,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

 

 

 

 

 


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість залучених

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня заробітна плата на 1 залученого

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, що працевлаштовані

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_Чорнопотіцька сільська рада___

               (найменування головного розпорядника

                         коштів місцевого бюджету)

_Розпорядження__ № _2 від 30.01.2019р._

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

                                                                          Чорнопотіцька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __514700__ гривень, у тому числі загального фонду _514700_ гривень та спеціального фонду ___-_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; рішення сільської ради від _20.12.2018р.__   №_ «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради______________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

514700,00

0,00 

514700,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

514700,00

0,00 

514700,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Один.

Штатний розпис

5,5

 

5,5


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

шт.

Журнал реєстрації

240,0

 

240,0

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

шт..

Журнал реєстрації

107,0

 

107,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

шт..

Журнал реєстрації

44,0

 

44,0

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

щт..

розрахунок

19,0

 

19,0

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

Грн.

         Розрахунок,кошторис

93581,8

 

93581,8

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Журнал реєстрації

100.0

 

100,0

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Журнал реєстрації

100,0

 

100,0

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

____Ю.І.Бабинець___

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_______________________________________

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів місцевого бюджету)

_______________________ № _____________

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

                                                                                           сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0114082

(код)

 

0829

(КФКВК)

 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ________ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про культуру»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення сільської ради від _________   №_____   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Формування державної політики у сфері культури та мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів____________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва

0,00

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00 

0,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма забезпечення організаційно-масових заходів з нагоди св»ят та пам»ятних дат

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення культурно-освітніх заходів

 

 

 

 

 


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість культурно-освітніх заходів

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

__Чорнопотіцька сільська рада___

               (найменування головного розпорядника

                         коштів місцевого бюджету)

__Розпорядження_ № _2 від 30.01.2019р.__

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0118313

(код)

 

0513

(КФКВК)

 

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _2100_ гривень, у тому числі загального фонду __-__ гривень та спеціального фонду _2100_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Постанова КМУ від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природо-охоронних заходів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення _Чорнопотіцької_сільської ради від __20.12.2018р.__   №_____   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Раціональне використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Ліквідація забруднення навколишнього природного середовища ________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Здійснення заходів по розчистці стихійних сміттєзвалищ, ліквідація іншого забруднення природнього середовища 

0,00

2100,00 

2100,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

2100,00 

2100,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

обсяг коштів на ліквідацію забруднення навколишнього середовища

Грн.

кошторис

 

2100,00

2100,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, з ліквідації заберуднення навколишнього середовища, що планується здійнити

Од.

розрахунок

 

1,0

1,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати на здійснення одного заходу

грн.

розрахунок

 

2100,00

2100,00

                           

 

Голова сільської ради                                        

 

 ____________

(підпис)

 

__Ю.І.Бабинець_____

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

___Чорнопотіцька сільська рада____

               (найменування головного розпорядника

                         коштів місцевого бюджету)

___Розпорядження___ № 2 від 30.01.2019р._

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __20000,00_ гривень, у тому числі загального фонду __20000,00__ гривень та спеціального фонду ____-____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення сільської ради від _20.12.2018р.__     №___   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг______________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

20000,00

0,00 

20000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

20000,00

0,00 

20000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

кв.м

Внутрішньо-управлін. облік

30400,0

 

30400,0


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт/ямковий/

кв.м

Розрахунок,кошторис

200,0

 

200,0

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня варстість 1 кв.м. поточного ремонту дороги /ямковий/

грн..

розрахунок

100,00

 

100,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі, всього

 

 

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня варстість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

__Ю.І.Бабинець___

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

___Чорнопотіцька сільська рада____ (найменування головного розпорядника

                         коштів місцевого бюджету)

_Розпорядження_ № 2 від 30.01.2019_

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Чорнопотіцька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0113242

(код)

 

1090

(КФКВК)

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _4000,00__ гривень, у тому числі загального фонду __4000,00_ гривень та спеціального фонду _____-___ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 11167673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім»ї та дітей» за випадками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення Чорнопотіцької сільської ради від _20.12.2019р.___   №_____   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня життя вразливих та соціально – незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки_________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення

 

2. 

Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Надання матеріальної допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту

4000,00

0,00 

4000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

4000,00

0,00 

4000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма «Турбота»

4000,00

0,00

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

4000,00

0,00

4000,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги

 

 

 

 

 


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується матеріальна допомога

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір одноразової допомоги на одного одержувача

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Питома вага кількості призначених допомог до кількості звернень

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату матеріальної допомоги на поховання

Грн..

кошторис

4000,00

 

4000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується матеріальна допомога на поховання

особа

Внутрішньо-управл.облік

4

 

4

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір допомоги на одного одержувача

Грн.

Ріш.сесії

1000,00

 

1000,00

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

___Ю.І.Бабинець__

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla