Малораковецька сільська рада

ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Сільського голови 

від 30.01.2019 року №07

Про затвердження паспортів

Бюджетних програм на 2019рік

  

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сесії від 24.12.2018 року № 105 «Про сільський бюджет на 2019 рік».

 

  1. 1.Затвердити паспорти бюджетних программ сільського бюджету на 2019рік, за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, щододаються, а саме:

 

1.1.          КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад»;

 

1.2.          КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сферісоціальногозахисту і соціальногозабезпечення»;

 

1.3.          КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

 

1.4.          КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньоїінфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

 

 
Малораковецький сільський голова                                                                                                                                Е.Ю.Лях

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

____Малораковецька сільська рада ___

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів сільського бюджету)

__Розпорядження ___ № _07_____

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Малораковецька   сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __40000,00__ гривень, у тому числі загального фонду 40000,00__ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472; рішення сільської ради від __24.12.2018_р. №105__ «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села________________________________________________________________

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення. 

 

2. 

Забезпечення облаштування окремих територій (парки, сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                       гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Організація робіт по благоустрою, очищенню, освітленню населеного пункту, збереження стану об»єктів комунальної власності 

40000,00

0,00 

40000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

40000,00

0,00 

40000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

4000,00

 

40000,00

 

Витрати вуличного освітлення

Одн. вим.

кошторис

 

 

 


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єктів вуличного освітлення

Шт.

лічильники

10

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1 обєкта вуличного освітлення.

 

розрахунок

4000,00

 

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

______Лях Е.Ю._____________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

___Малораковецька сільська рада_____

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів сільського бюджету)

_____Розпорядження__ № 07________

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _899230,00___ гривень, у тому числі загального фонду _899230,00__ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; рішення сільської ради від __24.12.2018 року_     № 105_   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради______________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

899230,00

0,00 

899230,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

899230,00

0,00 

899230,00

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

8,5

кошторис

899230,00

 

899230,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

118

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

70

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

116

 

 

 

 

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

70

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

99768

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

95%

 

 

 

 

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

Лях Е.Ю. 

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

_______Малораковецька сільська рада___

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів сільського бюджету)

_____Розпорядження __ № _07_____

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __40000,00______ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду 40000,00__ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836; рішення сільської ради від 24.12.2018р.___     №__105___   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг______________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                    гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

0,00

40000,00 

40000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

40000,00 

40000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг

0,00

40000,00 

40000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

40000,00 

40000,00 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі, всього

Грн..

кошторис

 

40000,00

40000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість запланованих об’єктів капітального ремонту.

Одн. виміру

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

Лях Е.Ю. 

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

______Малораковецька сільська рада____

               (найменування головного розпорядника

_______________________________________

                         коштів сільського бюджету)

_____Розпорядження __ № _07____________

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Малораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0113242

(код)

 

1090

(КФКВК)

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _20000,00__ гривень, у тому числі загального фонду _20000,00_ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 11167673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім»ї та дітей» за випадками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення _______ сільської ради від _24.12.2018р.___   №_105____     «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня життя вразливих та соціально – незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки_________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення

 

2. 

Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Надання матеріальної допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту

20000,00

0,00 

20000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

20000,00

0,00 

20000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

«Турбота»

20000,00

0,00

20000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

20000,00

0,00

20000,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги

Грн..

кошторис

2000,00

 

 


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується матеріальна допомога

15

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір одноразової допомоги на одного одержувача

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

Лях Е.Ю. 

__________________________

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

Joomla templates by a4joomla