Розпорядження Великораковецького сільського голови ві 23.10.2020 року №39

                                                   Великораковецька сільська рада

                                       ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                       Сільського голови

від 23.10.2020 року №39

Про затвердження паспортів

Бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакціїї

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019р.№898 «Про сільський бюджет на 2020 рік»(зі змінами рішення сесії сільської ради від 25.02.2020 року №966,зі змінами рішення сесії сільської ради від 24.03.2020 року №1033(позачергова) зі змінами рішення сесії сільської ради від 23.06.2020 року №1037; зі змінами рішення сесії сільської ради від 20.10.2020 року №1219:

  1. 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2020 рік (паспорти додаються) у яких відбулися зміни наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(далі – КПКВКМБ):

 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад»;

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоєінфраструктури зарахуноккоштівмісцевого бюджету»;

 

  1. 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

Великораковецький   сільський голова                           А.В.Худа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №39 від 23.10.2020р.

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 504 423,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 501 423,00гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 
           

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                            гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1 501 423,00

3000,00 

1 504 423,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1 501 423,00

3000,00 

1 504 423,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний ропис

 

 

10


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

Од.

Журнал вхідної документації

 

 

1226

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження)

Од.

Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження)

 

 

332

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

Внутрішній облік

 

 

122

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

Рішення,розпорядження

 

 

70

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн

кошторис

 

 

150 442

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

                           

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №39 від 23.10.2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 841 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 375 000,00 гривень та спеціального фонду 466 611,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 
           

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

375 000.00

 

466 611.00 

841 611,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

375 000.00

466 611.00 

841 611,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього

грн

кошторис

375 000.00

 

355 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт,

Од.

Додаток до річного плану

19

 

16

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту

грн.

розрахунок

19 737,00

 

19 737.00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

100

 

100

2

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього

Грн.

кошторис

 

466 611.00

466 611.00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Робочий проек

 

2

2

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги

Грн.

розрахунок

 

233 330.00

233 330,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

100

100

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                               

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №39  від 23.10.2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 292 000 гривень, у тому числі загального фонду 292 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 23.06.2020р №1037 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

Рішення сільської ради від 20.10.2020р №1219 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік»

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення 

 

2

Забезпечення облаштування окремих територій(кладовищ)

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                            гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 1

Організація робіт по благоустрою,освітленню населеного пункту. 

292 000,00

0,00 

292 000,00

 

Усього

292 000,00

0,00 

292 000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                                               гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

витрати вуличного освітлення населеного пункту

грн

кошторис

204 000,00

 

204 000,00

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані(кладовищ і т.д.)

грн

розрахунок

88 000,00

 

88 000,00

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість об»єктів   вуличного освітлення

од.в

лічильники

16

 

16

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Площа території (кладовища і т.д.)на якій планується здійснювати благоустрій

од

калькуляція

88 000,00

 

88 000,00

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1обєкту вуличного освітлення

грн.

розрахунок

12 750

 

12 750

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Питома вага утримання в належному стані

від

розрахунок

100

 

100

 

Голова сільської ради

 ____________

(підпис)

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
Joomla templates by a4joomla