Розпорядження Білківського сільського голови №51

                             БІЛКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                            ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

                              Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 51

 

с.Білки                                                                                 від 03 вересня 2020 року 

 

Про затвердження змін до паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакції  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Білківської сільської ради №1441 від 25.08.2020 року «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2019 року № 1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік»: 

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік (паспорти додаються) по Білківській сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):

КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;

КПКВКМБ 0117130 Здійснення заходів із землеустрою.

КПКВКМБ 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

          Сільський голова                                     В.С.Зейкан

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

 

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №51 від 03.09.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030___      ____0620___       Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 323454 гривень, у тому числі загального фонду – 1 294138 гривень та спеціального фонду – 29316 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472;рішення сільської ради від 17.12.2019р.№1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік», розпорядження сільського голови № 5 від 18.02.2020 р., рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020 р,рішення сесії сільської ради №1441 від 25.08.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

1.

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села .

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення

2.

Забезпечення облаштування окремих територій   (парки,сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Організація робіт по благоустрою, очищенню,освітленню населеного пункту, оплата праці з нарахуваннями, збереження стану об»єктів комунальної власності

1 294138

29316

1 323454

 

 

 

 

 

Усього

1 294138

29316

1 323454

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вуличного освітлення населеного пункту

Грн..

кошторис

393000

 

393000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів вуличного освітлення

Шт..

Лічильник

19

 

19

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати утримання 1 квт. Мережі вуличного освітлення

Грн..

розрахунок

20684

 

20684

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на прибирання,догляд

Грн..

кошторис

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа територій (кладовища, парків і т.д.) на яких планується здійснювати благоустрій

га

звіт

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу по благоустрою

Грн..

розрахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

______В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №51 від 03.09.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0113242___      ____1090 __       Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 50000 гривень, у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року №11167673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім»ї та дітей» за випадками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказ МФУ «про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення Білківської сільської ради від 17.12.2019 р.№1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік», рішення сесії сільської ради №1441 від 25.08.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

                                                                           Ціль державної політики

1.

Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави

 

7. Мета бюджетної програми:Підвищення рівня життя вразливих та соціально-незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

 

 

1.

Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Надання допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту

 

60000

 

60000

 

 

 

 

 

Усього

60000

 

60000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Програма соціального захисту населення окремих категорій Білківської сільської ради на 2019 рік

Програма « Турбота»

60000

 

60000

 

 

 

 

 

Усього

 

60000

 

60000

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
               

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 Видатки на виплату матеріальної допомоги на поховання

Один.

кошторис

60000

 

60000

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 Чисельність осіб, яким виплачується допомога на поховання

осіб

Сесія сільської ради

12

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Розмір допомоги на одного одержувача

Грн..

кошторис

5000

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради № 51 від 03.09.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461___ 0456       Управління та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету          

  (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 207947 гривень, у тому числі загального фонду – 1 506412 гривень та спеціального фонду – 701535 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №1188 від 17.12.2019р.«Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення сесії сільської ради №1222 від 17.02.2020 року., рішення сесії сільської ради №1291 від 25.03.2020р., рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020р.,рішення сесії сільської ради №1441 від 25.08.2020р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

2.

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

1 506412

701535

2 207947

2.

 

 

 

 

Усього

1 506412

701535

2 207947

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожної мережі, всього

Грн.

кошторис

1 506412

 

1 506412

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести поточний ремонт

Од.

Додаток до річного плану

1 300000

 

1 300000

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середня вартість 1 кв.м. дороги

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі кап.ремонту всього

Грн..

кошторис

 

701535

701535

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт

Один.

Робочі проекти

 

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

Грн..

Розрах.

 

701535

701535

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

Год.

Акт виконаних робіт

 

 

 

3

Ефективність

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка площі очищення доріг від снігу вуличної дорожної мережі порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

100

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla