Розпорядження Білківського сільського голови №43

БІЛКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 43

 

с.Білки                                                                                 від 14 липня 2020 року  

Про затвердження змін до паспотів

бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакції

 

   

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Білківської сільської ради №1325 від 09.07.2020 року «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2019 року № 1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік»: 

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік (паспорти додаються) по Білківській сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

КПКВКМБ 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти;

КПКВКМБ 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;

КПКВКМБ 0116017Інша діяльність пов»язана з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства.

КПКВКМБ 0117463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів інших місцевих бюджетів.

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

          Сільський голова                                     В.С.Зейкан

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

 

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №43 від 09.07.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030___      ____0620___       Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 373454 гривень, у тому числі загального фонду – 1 344138 гривень та спеціального фонду – 29316 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472;рішення сільської ради від 17.12.2019р.№1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік», розпорядження сільського голови № 5 від 18.02.2020 р., рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

1.

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села .

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення

2.

Забезпечення облаштування окремих територій   (парки,сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Організація робіт по благоустрою, очищенню,освітленню населеного пункту, оплата праці з нарахуваннями, збереження стану об»єктів комунальної власності

1 344138

29316

1 373454

 

 

 

 

 

Усього

1 344138

29316

1 373454

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вуличного освітлення населеного пункту

Грн..

кошторис

393000

 

393000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів вуличного освітлення

Шт..

Лічильник

19

 

19

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати утримання 1 квт. Мережі вуличного освітлення

Грн..

розрахунок

20684

 

20684

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на прибирання,догляд

Грн..

кошторис

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа територій (кладовища, парків і т.д.) на яких планується здійснювати благоустрій

га

звіт

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу по благоустрою

Грн..

розрахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

______В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

 

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №43 від 09.07.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0116017___      ____0620___       Інша діяльність , пов»язана з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10000 гривень, у тому числі загального фонду – 10000 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472; сільська програма «Питна вода Білківської сільської ради на 2018-2020 рік»; рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

1.

Досягнення належної та перебійної роботи об»єктів комунального господарства.

7. Мета бюджетної програми: Покращення якості експлуатації об»єктів житлово-комунального господарства та надійності функціонування комунальних підприємств.

8. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення іншої діяльності, пов»язаної з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Поточний ремонт сільського водопроводу

10000

 

10000

 

 

 

 

 

Усього

10000

 

10000

 

 

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

Програма «Питна вода Білківської сільської ради»

На 2018-2020 рік

10000

 

10000

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 

 

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів, які потребують ремонту

Одн.

кошторис

10000

 

10000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів, які потребують ремонту

Одн.

кошторис

1

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середня сума підтримки одного об»єкта

Грн..

розрахунок

10000

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

______В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №43 від 14.07.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
2020 рік

1. 0100000__                   _________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0117463___     0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів інших місцевих бюджетів          

  (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5000 гривень, у тому числі загального фонду – 5000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №1188 від 17.12.2019р.«Про сільський бюджет на 2020 рік», рішення сесії Іршавської районної ради № 636 від 15.05.2020 р., рішення сесії Білківської сільської ради від 09.07.2020 р. №1325.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури/ поточний ремонт вул..Коцюбинського в с.Білки/

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності /поточний ремонт вул..Коцюбинського в с.Білки/

5000

 

5000

2.

 

 

 

 

Усього

5000

 

5000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожної мережі, всього

Грн.

кошторис

5000

 

5000

 

продукту

 

 

 

 

 

2

Кількість об»єктів на   яких планується провести поточний ремонт

 

 

 

 

 

 

ефективності

Од.

Додаток до річного плану

5000

 

5000

3

 Середня вартість 1 кв.м. дороги

 

 

 

 

 

 

якості

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

 

 

 

 

 

 

 

%

розрахунок

 

 

100

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради № 43 від 14.07.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
2020 рік

1. 0100000__                   _________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461___ 0456       Управління та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету          

  (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 229447 гривень, у тому числі загального фонду – 1 527912 гривень та спеціального фонду – 701535 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №1188 від 17.12.2019р.«Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення сесії сільської ради №1222 від 17.02.2020 року., рішення сесії сільської ради №1291 від 25.03.2020р., рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

2.

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

1 527912

701535

2 229447

2.

 

 

 

 

Усього

1 527912

701535

2 229447

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожної мережі, всього

Грн.

кошторис

1 527912

 

1 437500

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести поточний ремонт

Од.

Додаток до річного плану

1 300000

 

1 300000

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середня вартість 1 кв.м. дороги

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі кап.ремонту всього

Грн..

кошторис

 

701535

701535

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт

Один.

Робочі проекти

 

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

Грн..

Розрах.

 

701535

701535

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

Год.

Акт виконаних робіт

 

 

 

3

Ефективність

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка площі очищення доріг від снігу вуличної дорожної мережі порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

100

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №43 від 09.07.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150___      ____0111___       Організаційне, інформаційно-аналітичне та метріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 927290 гривень, у тому числі загального фонду – 2 353500 гривень та спеціального фонду – 573790 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р.№648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»( із змінами , внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення сільської ради від 17.12.2019 року №1188 «Про сільський бюджетна 2020 рік»,рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 №1222, розпорядження сільського голови №5 від 18.02.2020 р., рішення сесії сільської ради №1325 від 09.07.2020 р.

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п

Ціль державної політики

1.

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямований на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

7. Мета бюджетної програми:Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

 

2 353500

573790

2 927290

 

 

 

 

 

Усього

2 353500

573790

2 927290

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних одиниць

 Од.

Штатний розпис 

16,5 

 

16,5

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг

Од. 

Внутрішній облік 

 783

 

835

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Внутрішній облік

431

 

1048

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Кількість виконання листів, звернень,заяв, скарг на одного працівника

Од. 

Внутрішній облік 

47,5 

 

55,6

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Внутрішній облік

26,1

 

69,9

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

кошторис

158,806

 

11419,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації 

783

 

835

 

Рівень ухвалених нормативно- правових актів до загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації

431

 

1048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження №43 від 14.07.2020року____

Білківська сільська рада
(
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на
2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК
МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК
МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0115062___      ____0810___       Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 60000 гривень, у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р.№836; рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 р.№1222; рішення сесії сільської ради від 09.07.2020 р.№1325

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

7. Мета бюджетної програми: Приведення системи футболу відповідно до потреб суспільства, підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів, участь футбольної команди у районній першості з футболу

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності , проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1.

Закупівля спортивного інвентарю для футбольної команди с.Білки, підготовка поля , здійснення підвозу футболістів на змагання

50000

0,00

50000

2.

Підтримка творчої та обдарованої учнівської молоді у спортивних міжнародних змаганнях

10000

 

10000

Усього

60000

0,00

60000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Підтримка та розвиток футболу на території села Білки на 2017-2020 роки

50000

 

60000

Підтримка творчих та обдарованих дітей освітніх закладів , що розташовані на території Білківської сільської ради на 2020 рік.

10000

 

10000

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення фізкультурно-спортивних

Тис.грн.

кошторис

50000

 

 

50000

 

Видатки на преміювання обдарованої учнівської молоді

Тис.грн.

Кошторис

10000

 

10000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість фізкультурно-спортивних заходів

Одн.

кошторис

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати на здійснення одного заходу

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

Joomla templates by a4joomla