Розпорядження Великораковецького сільського голови від 25.06.2020

 

                                             Великораковецька сільська рада

                                       ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                            Сільського голови

від 25.06.2020 року №24

Про затвердження паспортів

Бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакціїї

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019р.№898 «Про сільський бюджет на 2020 рік»(зі змінами рішення сесії сільської ради від 25.02.2020 року №966,зі змінами рішення сесії сільської ради від 24.03.2020 року №1033(позачергова) зі змінами рішення сесії сільської ради від 23.06.2020р.№1037):

  1. 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2020 рік (паспорти додаються) у яких відбулися зміни наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(далі – КПКВКМБ):

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльностіобласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разіїїстворення), міської, селищної, сільської рад».

  1. 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

 

                                          Великораковецький   сільський голова                           А.В.Худа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №24 від 25.06.2020р.

 

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 309 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 306 000,00гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».(,із змінами рішення сільської ради від 25.02.2020р №966   «Про сільський бюджет на 2020 рік». із змінами рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                            гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1 306 000,00

3000,00 

1 309 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1 306 000,00

3000,00 

1 309 000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний ропис

 

 

10


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

Од.

Журнал вхідної документації

 

 

1226

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження)

Од.

Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження)

 

 

332

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

Внутрішній облік

 

 

122

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

Рішення,розпорядження

 

 

70

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн

кошторис

 

 

115 600

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

                           

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla