Великораковецька сільська рада

        ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Сільського голови

від 25.03.2020 року №10

Про затвердження паспортів

Бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакціїї

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019р.№898 «Про сільський бюджет на 2020 рік»(зі змінами рішення сесії сільської ради від 25.02.2020 року №966,зі змінами рішення сесії сільської ради від 24.03.2020 року №1033(позачергова):

  1. 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2020 рік (паспорти додаються) у яких відбулися зміни наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(далі – КПКВКМБ):

 

КПКВКМБ 0117463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів»;

 

КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівновної документації)»

 

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоєінфраструктури зарахуноккоштівмісцевого бюджету»;

 

  1. 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

Великораковецький   сільський голова                           А.В.Худа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 10 від 25.03.2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0117463

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок   трансфертів з інших місцевих бюджетів

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 000,00 гривень

та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

(зі змінами від 25.03.2020р.№966).

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                 гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

10 000,00

0,0 

10 000,00  

 

Усього

10 000,00

0,00 

10 000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього

грн

акт

10 000,00

 

10 000,00

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт,

Од.

Додаток до річного плану

1

 

1

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту

грн.

розрахунок

10 000,00

 

10 000,00

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

100

 

100

 
                                             

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 10 від 25.03.2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0117350

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 577,00 гривень, у тому числі загального фонду 19 577,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

(зі змінами від 25.03.2020р.№966).

 

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Створення сприятливих умов для містобудівної документації

 

7. Мета бюджетної програми  Забезпечення розвитку інфраструктури села

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Виготовлення   плана,та встановлення меж населених пунктів

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                       гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Розробка схем планування та забудови територій(містобудівної документації)

19577,00

0,0 

19577,00

 

Усього

19577,00

0,00 

19577,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

Програма розробка схем планування та забудови територій(містобудівної документації)села Великий Раковець на 2020рік .Рішення сільської ради від 24.03.2020р. №1034  

19577,00

 

19577,00

 

Усього

19577,00

 

19577,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на виговлення плану , всього

грн

кошторис

19577,00

 

19577,00

 

2

Продукту

 ві

 

 

 

 

 

 

кількість виготовлених проектів

Од.

розрахунок

1

 

1

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середня суму витрати на 1 обєкт

грн.

розрахунок

19577,00

 

19577,00

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності проєктів

Відс.

розрахунок

100

 

100

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №10 від 25.03.2020р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 895 611,00 гривень, у тому числі загального фонду 313 000,00 гривень та спеціального фонду 582611,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від 17.12.2019р №898 «Про сільський бюджет на 2020 рік».

Рішення сільської ради від 25.02.2020р №966 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

Рішення сільської ради від 24.03.2020р №1033 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17грудня 2019рік». №898»Про сільський бюджет на 2020рік»

(зі змінами від 25.03.2020р.№966).

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 
           

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

3

Очищення доріг від снігу

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                       гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

313 000.00

 

582 611.00 

8956110,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

313 000.00

582 611.00 

895 611,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього

грн

кошторис

293 000.00

 

293 000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт,

Од.

Додаток до річного плану

16

 

16

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту

грн.

розрахунок

11 400,00

 

11 400.00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

100

 

100

2

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього

Грн.

кошторис

 

582 611.00

582 611.00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Робочий проек

 

2

2

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги

Грн.

розрахунок

 

316 305.00

316 305,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

100

100

3

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу

грн

Акт виконаних робіт

20 000,00

 

20 000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

кількість

Акт виконаних робіт

1

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

грн

розрахунок

20 000

 

20 000

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                               

М. П.

Joomla templates by a4joomla