БІЛКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                                                  ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

                                             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я № 5/а

 

с.Білки                                                                                 від 18 лютого 2020 року

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2020 рік

у новій редакції

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Білківської сільської ради №1222 від 17.02.2020 року «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2019 року № 1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік»:

 

1.Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік (паспорти додаються) по Білківській сільській раді в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі КПКВКМБ):

КПКВКМБ 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

КПКВКМБ 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтв;

КПКВКМБ 0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

КПКВКМБ 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;

КПКВКМБ 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету;

КПКВКМБ 0118313 Охорона і раціональне використання природних ресурсів.

 

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

          Сільський голова                                     В.С.Зейкан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №5/а від 18.02.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030___      ____0620___       Організація благоустрою населених пунктів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 319316 гривень, у тому числі загального фонду – 1290000 гривень та спеціального фонду – 29316 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України-Бюджетний кодекс України;Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 28.04.2017 р.№472;рішення сільської ради від 17.12.2019р.№1188 «Про сільський бюджет на 2020 рік», розпорядження сільського голови від 5 від 18.02.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

1.

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою села .

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення

2.

Забезпечення облаштування окремих територій   (парки,сквери, кладовища і т.д.)

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Організація робіт по благоустрою, очищенню,освітленню населеного пункту, оплата праці з нарахуваннями, збереження стану об»єктів комунальної власності

1 290000

29316

1 319316

 

 

 

 

 

Усього

1 290000

29316

1 319316

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вуличного освітлення населеного пункту

Грн..

кошторис

393000

 

393000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів вуличного освітлення

Шт..

Лічильник

19

 

19

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати утримання 1 квт. Мережі вуличного освітлення

Грн..

розрахунок

20684

 

20684

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на прибирання,догляд

Грн..

кошторис

 

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа територій (кладовища, парків і т.д.) на яких планується здійснювати благоустрій

га

звіт

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу по благоустрою

Грн..

розрахунок

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

______В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження №5/а від 18.02.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0118313___      ____0513___       Охорона та раціональне використання природних ресурсів
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19529 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 19529 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Постанова КМУ від 17.09.1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природо-охоронних заходів»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836; рішення сесії сільської ради від 17.12.2020 року №866 «Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення сесії сільської ради №1222 від 17.02.2020 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Раціональне використання природних ресурсів з метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

 

7. Мета бюджетної програми: Ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1.

Здійснення заходів по розчистці стихійних сміттєзвалищ, ліквідація іншого забруднення природного середовища

 

19529

19529

 

 

 

 

 

Усього

 

19529

19529

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів на ліквідацію забруднення навколишнього середовища

Тис.грн.

кошторис

 

19529

19529

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів з ліквідації забруднення навколишнього середовища, що планується здійснення

Одн.

кошторис

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати на здійснення одного заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження №5/а від 18.02.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0114082___      ____0829___       Інші заходи в галузі культури і мистецтва
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 100000 гривень, у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Закон України «Про культуру»;Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р.№836; рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 р.№1222.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Формування державної політики у сфері культури та мистецтва

 

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1.

Проведення заходів у галузі культури і мистецтва

100000

0,00

100000

 

 

 

 

 

Усього

100000

0,00

100000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Підготовка та проведення святкування дня села Білки

100000

 

100000

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення культурно-освітніх заходів

Тис.грн.

кошторис

100000

 

 

100000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість культурно-освітніх заходів

Одн.

кошторис

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати на здійснення одного заходу

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №5/а від 18.02.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150___      ____0111___       Організаційне, інформаційно-аналітичне та метріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                  районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 920340 гривень, у тому числі загального фонду – 2 353500 гривень та спеціального фонду – 566840 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування»;Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р.№648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»( із змінами , внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення сільської ради від 17.12.2019 року №1188 «Про сільський бюджетна 2020 рік»,рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 №1222, розпорядження сільського голови №5 від 18.02.2020 р..

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п

Ціль державної політики

1.

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямований на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

7. Мета бюджетної програми:Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

 

2 353500

566840

2 920340

 

 

 

 

 

Усього

2 353500

566840

2 920340

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 Кількість штатних одиниць

 Од.

Штатний розпис 

16,5 

 

16,5

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг

Од. 

Внутрішній облік 

 783

 

835

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів

Од.

Внутрішній облік

431

 

1048

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Кількість виконання листів, звернень,заяв, скарг на одного працівника

Од. 

Внутрішній облік 

47,5 

 

55,6

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

Од.

Внутрішній облік

26,1

 

69,9

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

кошторис

158,806

 

11419,00

4

якості

 

 

 

 

 

 

 Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації 

783

 

835

 

Рівень ухвалених нормативно- правових актів до загальної кількості

Од.

Журнал-реєстрації

431

 

1048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження №5/а від 18.02.2020року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _______________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0115062___      ____0810___       Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 60000 гривень, у тому числі загального фонду – 60000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р.№836; рішення сесії сільської ради від 17.02.2020 р.№1222.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

7. Мета бюджетної програми: Приведення системи футболу відповідно до потреб суспільства, підвищення рівня змагань і досягнення високих спортивних результатів, участь футбольної команди у районній першості з футболу

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності , проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

 

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1.

Закупівля спортивного інвентарю для футбольної команди с.Білки, підготовка поля , здійснення підвозу футболістів на змагання

60000

0,00

60000

 

 

 

 

 

Усього

60000

0,00

60000

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Підтримка та розвиток футболу на території села Білки на 2017-2020 роки

60000

 

60000

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення фізкультурно-спортивних

Тис.грн.

кошторис

60000

 

 

60000

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість фізкультурно-спортивних заходів

Одн.

кошторис

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середні витрати на здійснення одного заходу

 

 

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка збільшення заходів планового періоду порівняно з минулим

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836(у редакції наказу Міністерства

Фінансів України від 29грудня 2018 року №1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

_Розпорядження сільського голови Білківської сільської ради №5/а від 18.02.2020 року____

Білківська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)


Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000__                   _________Білківська сільська рада_______________
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000__                        Білківська сільська рада________________________
   (КТПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461___ 0456       Управління та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету          

  (КТПКВК МБ)            (КФКВК)          (найменування бюджетної програми)

                                                                

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2 132035 гривень, у тому числі загального фонду – 1 437500 гривень та спеціального фонду – 694535 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Бюджетний кодекс України;; Закон України « Про дорожній рух»; Закон України «Про автомобільні дороги»; наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;рішення сесії сільської ради №1188 від 17.12.2019р.«Про сільський бюджет на 2020 рік»; рішення сесії сільської ради №1222 від 17.02.2020 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Цілі державної політики

 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

8. Завдання бюджетної програми:

 

№ з/п

Завдання

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

2.

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів:

 (грн)

 

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

1 437500

694535

2 132035

2.

 

 

 

 

Усього

1 437500

694535

2 132035

 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми:

 
             

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожної мережі, всього

Грн.

кошторис

1 437500

 

1 437500

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести поточний ремонт

Од.

Додаток до річного плану

1 300000

 

1 300000

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 Середня вартість 1 кв.м. дороги

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі кап.ремонту всього

Грн..

кошторис

 

694535

694535

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість об»єктів на яких планується провести капітальний ремонт

Один.

Робочі проекти

 

 

1

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту дороги

Грн..

Розрах.

 

694535

694535

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

%

розрахунок

 

 

100

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

Год.

Акт виконаних робіт

 

 

 

3

Ефективність

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

Грн..

розрахунок

 

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Динаміка площі очищення доріг від снігу вуличної дорожної мережі порівняно з минулим роком

%

Розрахунок

 

 

100

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
  

__________
(підпис)

_В.С.Зейкан_
(ініціали та прізвище)

 

Joomla templates by a4joomla