Великораковецька сільська рада

ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Сільського голови

від 24.12.2019 року №71

Про затвердження паспортів

Бюджетних програм на 2019 рік

у новій редакції

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії сільської ради від 18.12.2018р.№642»Просільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р.№672;зі змінамивід06.06.2019р.№744;зі змінамивід25.09.2019р.№824;зі змінамивід17.12.2019р.№897). 

  1. 1.Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2019 рік (паспорти додаються) у яких відбулися зміни наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(далі – КПКВКМБ): 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

  1. 2.Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.

 

Великораковецький сільський голова                                 А.В.Худа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №71 від 24.12.2019р.

 

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 289 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 286 000,00гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Рішення сільської ради від 18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік».

Рішення сільської ради від 12.03.2019р.№672 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»

Рішення сільської ради від 06.06.2019р.№744 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672)

Рішення сільської ради від 25.09.2019р.№824 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744)

Рішення сільської ради від 17.12.2019р.№897 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р.№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744;із змінами від 25.09.19р.№824)

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                            гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1 286 000,00

3000,00 

1 289 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1 286 000,00

3000,00 

1 289 000,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний ропис

 

 

10


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

Од.

Журнал вхідної документації

 

 

1120

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження)

Од.

Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження)

 

 

276

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

Внутрішній облік

 

 

112

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

Рішення,розпорядження

 

 

28

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн

кошторис

 

 

126 200

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

               

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови №71 від 24.12.2019р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 385 181,00 гривень, у тому числі загального фонду 174 565,00 гривень та спеціального фонду 210 616,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від18.12.2018р   №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

Рішення сільської ради від 12.03.2019р.№672 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»

Рішення сільської ради від 06.06.2019р.№744 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672)

Рішення сільської ради від 25.09.2019р.№824 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744)

Рішення сільської ради від 17.12.2019р.№897 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2018р№642»Про сільський бюджет на 2019рік»(зі змінами від 12.03.2019р.№672; зі змінами від 06.06.2019р.№744;із змінами від 25.09.19р.№824)

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 
           

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

3

Очищення доріг від снігу

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                    гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

174 565,00

210616,00 

385 181,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

174 565,00

210616,00 

385 181,00 

 
               

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього

грн

кошторис

162 565,00

 

162 565,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт,

Од.

Додаток до річного плану

10

 

10

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту

грн.

розрахунок

16257

 

16257

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

100

 

100

2

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього

Грн.

кошторис

 

210616,00

210616,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Робочий проек

 

2

2

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги

Грн.

розрахунок

 

105308,00

105308,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

100

100

3

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу

грн

Акт виконаних робіт

12000,00

 

12000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

кількість

Акт виконаних робіт

1

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

грн

розрахунок

12000

 

12000

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                               

М. П.

Joomla templates by a4joomla