Розпорядження Великораковецького сільського голови від 15.01.2019 року №02

Великораковецька сільська рада

ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Сільського голови

від 15.01.2019 року №02

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сесії від 18.12.2018 року № 642 «Про сільський бюджет  на 2019 рік».

 

  1. 1.Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 2019 рік, за кодами програмної  класифікації видатків та кредитування, що додаються, а саме:

 

1.1.          КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

 

1.2.          КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

 

1.3.          КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

 

1.4.          КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів  місцевого бюджету»

   

Великораковецький сільський голова                                 А.В.Худа

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р.

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0116030

(код)

 

0620

(КФКВК)

 

Організація благоустрію населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 180 000 гривень, у тому числі загального фонду 180 000 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України – Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 28.04.2017 р. № 472;

Рішення сільської ради від18.12.2018р.   №642   «Про сільський бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані.

 
           

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня благоустрою села

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення в належному стані мережі вуличного освітлення 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Організація робіт по благоустрою,освітленню населеного пункту. 

180000,00

0,00 

180000,00

 

Усього

180000,00

0,00 

180000,00

 
               

 

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

витрати вуличного освітлення населеного пункту

грн

кошторис

180000,00

 

180000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

кількість об»єктів   вуличного освітлення

од.в

лічильники

16

 

16

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середні витрати утримання 1обєкту вуличного освітлення

грн.

розрахунок

11250

 

11250

                           

 

 

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

М. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р.

 

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0110150

(код)

 

0111

(КФКВК)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1028000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1025000,00 гривень та спеціального фонду 3000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

Рішення сільської ради від 18.12.2018р №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради.

 

 

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                          гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

Забезпечення діяльності апарату управління сільської ради

1025000,00

3000,00 

1028000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1025000,00

3000,00 

1028000,00 

 
               

 

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний ропис

 

 

10


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість отриманих листів, заяв, скарг

Од.

Журнал вхідної документації

 

 

1120

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів(рішення.розпорядження)

Од.

Звітність(рішення сесії та виконкому, розпорядження)

 

 

276

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од

Внутрішній облік

 

 

112

 

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од

Рішення,розпорядження

 

 

28

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн

кошторис

 

 

102800

4

Якості

 

 

 

 

 

 

Рівень вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

 

Рівень ухвалених нормативно-правових актів до загальної кількості

Відс.

Внутрішній облік

 

 

98

               

 

 

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

М.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р.

 

 

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

3.

0117461

(код)

 

0456

(КФКВК)

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за

рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 224000,00 гривень, у тому числі загального фонду 74000,00 гривень та спеціального фонду 150000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Дорожній рух»;

Закон України «Про автомобільні дороги»;

наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 836;

Рішення сільської ради від18.12.2018р   №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування

 
           

 

 

 

7. Мета бюджетної програми  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1.

Забезпечення проведення поточного ремонту об»єктів транспортної інфраструктури

 

2. 

Забезпечення проведення капітального ремонту

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності 

74000,00

150000,00 

224000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

74000,00

150000,00 

224000,00 

 
               

 

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

Усього

0,00

0,00

0,00

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати на вулично-дорожньої мережі,поточного ремонту, всього

грн

кошторис

62000,00

 

62000,00


2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів які планується провести поточний ремонт,

Од.

Додаток до річного плану

2

 

2

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

середня витрати на 1 обєкт поточного ремонту

грн.

розрахунок

31000

 

31000

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

 

100

2

Завдання 2

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Витрати вулично-дорожньої мережі,капітального ремонту всього

Грн.

кошторис

 

150000,00

150000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість обєктів на яких планується провести капітальний ремонт

Од.

Робочий проек

 

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1обєкт капітального ремонту дороги

Грн.

розрахунок

 

 

150000,00

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

 

100

3

Завдання 3

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на очищення доріг від снігу

грн

Акт виконаних робіт

12000,00

 

12000,00

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

Кількість заходів очищення доріг від снігу

кількість

Акт виконаних робіт

 

 

1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Середня вартість одного заходу очищення доріг від снігу

грн

розрахунок

12000

 

12000

4

Якості

 

 

 

 

 

 

динаміка площі   очищення доріг від снігу вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

Відс.

розрахунок

 

 

100

                           

 

 

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 

М. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Великораковецька сільська рада

   (найменування головного розпорядника                         коштів місцевого бюджету)

розпорядження сільського голови № 02 від 15.01.2019р.

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

 

1.

0100000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування головного розпорядника)

 

 

2.

0110000

(код)

 

Великораковецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

 

 

3.

0113242

(код)

 

1090

(КФКВК)

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 21000,00 гривень, у тому числі загального фонду 21000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.№1753»Про допомогу на поховання»

Постанова КМУ від 31.01.2007року №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воливиявлення померлого або осіб,яка зобовязалася поховати померлого»,інші законодавчо-нормативні акти.

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року №836;

рішення сільської ради від18.12.2018р   №642 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

рішення сільської ради від18.12.2018р   №645про Програму соціального захисту населення»Турбота» на 2019рік

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

№ з/п

Ціль державної політики

 

1. 

Забезпечення прав громадян на соціальну допомогу і підтримку з боку держави

 

7. Мета бюджетної програми  Підвищення рівня життя вразливих та соціально – незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки

 

8. Завдання бюджетної програми

 

№ з/п

Завдання

 

1. 

Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення громадян

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

                                                                                                                                                                                                                      гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 1

2

 5

 

 

Надання допомоги громадянам, виконання інших заходів у сфері соціального захисту

21000,00

0,00 

21000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

21000,00

0,00 

21000,00

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

 4

 5

 

1

Програма»Турбота»

21000,00

0,00

21000,00

 

 

 

 

 

 

 

Усього

21000,00

0,00

21000,00

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на виплату допомоги на поховання

Грн.

Рішення сесії від 18.12.2018р№645

21000,00

 

21000,00

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, яким виплачується допомога на поховання

осіб

заява

7

 

7

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Розмір допомоги на одного одержувача

грн

кошторис,заява

3000,00

 

3000,00

 

Голова сільської ради

 

 ____________

(підпис)

 

А.В.Худа

(ініціали/ініціал, прізвище)

 
                                                   

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla