Про затвердження протоколу аукціонної комісії № 3-1 від 22.01.2019 року

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ІРШАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від __________20_____ року

м. Іршава

 

 

№ ____

 

Про затвердження протоколу аукціонної

комісії № 3-1 від 22.01.2019року

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. № 432, Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, міста району – Іршавської районної ради», затвердженого рішенням районної ради від 11.10.2018р. № 392, статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши протокол аукціонної комісії № 3-1 від 22 січня 2019року: 

  1. 1.Затвердити протокол аукціонної комісії № 3-1 від 22 січня 2019року (додається).

2. Відмінити електронний аукціон від 16.01.2019р.(ідентифікатор лота UA-PS-2019-01-16-000035-2) з продажу вбудованих нежитлових приміщень, які розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20 із зниженням стартової ціни на 50%.

  1. 3.Відповідальній особі за внесення інформації до електронної торгової системи (Чорноличак В.М.) розпорядження оприлюднити в електронній торговій системі.

4. Дане розпорядження подати на затвердження чергової сесії районної ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова ради                                                      В. Симканинець


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної ради від_______2019р. № ____

 

Протокол № 3-1

засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної

власності територіальних громад сіл, міста району - Іршавської районної ради

 

 

м. Іршава                                                                    22 січня 2019року

Початок: о 10.00 год.

На засіданні комісії присутні:

Чорноличак В.М. – голова комісії (надалі – Головуюча).

Фельцан І.Ю. – секретар комісії

члени комісії:

Василець В.Й., Ломага М.В., Пальок І.І., Фельцан Ю.І.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати електронного аукціону з продажу вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

                        Порядок денний прийнято одноголосно

С Л У Х А Л И:

          1.Чорноличак В.М., яка інформувала присутніх, що у зв’язку з відсутністю покупців, електронний аукціон з продажу вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20, який було заплановано на 17.01.2019р., не відбувся і електронна торгова система автоматично оголосила аукціон із зниженням стартової ціни на 50%, що становить 100 347 грн., який заплановано на.06.02.2019р.

         

ВИСТУПИЛИ:

          Фельцан Ю.І., Пальок І.І. та Василець В.Й., які зауважили, що основною метою відчуження майна через електронний аукціон є забезпечення якнайбільшого наповнення районного бюджету і внесли пропозицію рекомендувати голові районної ради прийняти розпорядження про відміну електронного аукціону UA-PS-2019-01-16-000035-2 від 16.01.2018р. з продажу вбудованих нежитлових приміщень, які розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20 із зниженням стартової ціни на 50%.

В И Р І Ш И Л И:

           Рекомендувати голові районної ради прийняти розпорядження про відміну електронного аукціону UA-PS-2019-01-16-000035-2 від 16.01.2019р. з продажу вбудованих нежитлових приміщень, які розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20 із зниженням стартової ціни на 50%. Голосування:  

Чорноличак В.М. – «За»

Фельцан І.Ю. – «За»

Василець В.Й. – «За»

Ломага М.В. – «За»

Пальок І.І. – «За»

Фельцан Ю.І. – «За»

 

 

 

 

Голова комісії ______________ Чорноличак В.М.

 

Секретар комісії ____________ Фельцан І.Ю.

 

Члени комісії:

 

_____________ Василець В.Й.                 ______________ Пальок І.І.

 

_____________ Ломага М.В.                    _____________ Фельцан Ю.І.

 

 

         Заступник голови ради                                    В.Половка

 


 

Додаток № 1

до розпорядження голови районної ради від_______2018р. № ___

 

Протокол № 3

засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної

власності територіальних громад сіл, міста району - Іршавської районної ради

 

 

м. Іршава                                                                    04 грудня 2018року

Початок: о 16:30 год.

На засіданні комісії присутні:

Чорноличак В.М. – голова комісії (надалі – Головуюча).

Фельцан І.Ю.. – секретар комісії

члени комісії:

Василець В.Й., Ломага М.В., Пальок І.І., Фельцан Ю.І.

 

У роботі комісії беруть участь:

Половка В.М. – заступник голови ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про умови продажу вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20 (далі – об’єкт приватизації).

2. Про визначення стартової ціни та ціни з урахуванням зниження стартової ціни об’єкта приватизації.

3.Про розроблення інформаційного повідомлення про продаж на електронному аукціоні вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

4. Визначення дати публікації інформаційного повідомлення про продаж на електронному аукціоні вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

                        Порядок денний прийнято одноголосно

С Л У Х А Л И:

          1.Чорноличак В.М., яка інформувала присутніх про новели в питаннях приватизації комунального майна, які зумовлені ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та прийняті на його виконання рішення районної ради та розпорядження голови ради.

          Головуюча зауважила, що на сьогоднішньому засіданні комісія, зокрема, має розробити і подати на затвердження голові ради умови продажу вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

ВИСТУПИЛИ:

          Фельцан Ю.І., Пальок І.І. та Василець В.Й.

В И Р І Ш И Л И:

           Визначити спосіб продажу вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20        «аукціон з умовами» (спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу об’єкта приватизації), а саме:

-                     відшкодування переможцем аукціону на рахунок відділу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради витрат, пов’язаних з підготовкою майна до приватизації ( виготовлення технічного паспорта – 1033,68грн. та проведення оцінки майна - 664грн.);

-                     переможець аукціону зобов’язується забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території;

-         в питаннях землекористування переможець аукціону зобов’язується

дотримуватись вимог чинного законодавства,

-         на суму продажу об’єкта приватизації ПДВ не нараховується,

         а вказані умови подати на затвердження голови ради.

         Голосування:  

Чорноличак В.М. – «За»

Фельцан І.Ю. – «За»

Василець В.Й. – «За»

Ломага М.В. – «За»

Пальок І.І. – «За»

Фельцан Ю.І. – «За»

С Л У Х А Л И:

          2.Чорноличак В.М., яка зауважила про вимоги пункту 4 статті 22 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо визначення стартової ціни об’єкта приватизації.

ВИСТУПИЛИ:

Фельцан Ю.І., Пальок І.І. та Василець В.Й., які запропонували продаж об’єкта приватизації здійснювати за стартовою ціною визначеною відповідно до Методики оцінки на підставі звіту про оцінку майна станом на 30.09.2018р. в розмірі 200 694 (двісті тисяч шістсот дев’яносто чотири) грн., без врахування ПДВ. Ціну з урахуванням зниження стартової ціни на 50% визначити в розмірі 100 347 (сто тисяч триста сорок сім гривень) грн., без врахування ПДВ.

В И Р І Ш И Л И:

Продаж об’єкта приватизації здійснювати за стартовою ціною визначеною відповідно до Методики оцінки на підставі звіту про оцінку майна станом на 30.09.2018р. в розмірі 200 694 (двісті тисяч шістсот дев’яносто чотири) грн., без врахування ПДВ. Ціну з урахуванням зниження стартової ціни на 50% визначити в розмірі 100 347 (сто тисяч триста сорок сім гривень) грн., без врахування ПДВ.

         Голосування:  

Чорноличак В.М. – «За»

Фельцан І.Ю. – «За»

Василець В.Й. – «За»

Ломага М.В. – «За»

Пальок І.І. – «За»

Фельцан Ю.І. – «За»

С Л У Х А Л И:

          3.Чорноличак В.М. ознайомила присутніх з вимогами ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо формування інформаційного повідомлення про продаж об’єкта приватизації і надала на розгляд членів комісії проект інформаційного повідомлення.

ВИСТУПИЛИ:

Ломага М.В., Фельцан Ю.І., Пальок І.І., Василець В.Й., та Фельцан І.Ю., які підтримали запропонований проект інформаційного повідомлення про продаж на електронному аукціоні вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

В И Р І Ш И Л И:

Подати на затвердження голови районної ради інформаційне повідомлення наступного змісту:

«Інформаційне повідомлення

про продаж на електронному аукціоні вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20

 

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-30-000004-3

1. Інформація про об’єкт приватизації:

Місцезнаходження об’єкта: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

Найменування об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення позначені літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв.

Опис об’єкта: Вбудовані нежитлові приміщення одноповерхової будівлі, що позначені на інвентарній справі А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., рік побудови н/в, ІІІ групи капітальності, фундаменти стрічкові бутобетонні, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля різнопохила з шиферним покриття, підлоги бетонні та частково з керамплитки, вікна дерев’яні, двері дерев’яні, внутрішнє оздоблення штукатурка з вапняним покриттям та частково стіни оздоблені керамплиткою, зовнішнє оздоблення-проста штукатурка з цвітним цементним набризгом, комунікації – електропостачання, водопостачання, каналізування, опалення відсутнє. Централізоване опалення знаходиться в недіючому стані, а також наявні комунікації проведені, але на дату оцінки не діючі.

Балансоутримувач: Іршавська районна рада, Закарпатської області.

Адреса балансоутримувача: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, пл. Народна, 3

Телефон балансоутримувача: (03144) 2-37-20

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 25449103

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дані про об’єкт:

Фотографічне зображення та технічна документація об’єкта додається.

         Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під вказаним об’єктом приватизації являється не сформованою відповідно до ст.791 Земельного кодексу України і не визначена як об’єкт цивільних прав, державна реєстрація права власності та права користування даної земельної ділянки не проводилася. Продаж об’єкту здійснюється без земельної ділянки.

 

2. Інформація про електронний аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: дата та година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 200694 (двісті тисяч шістсот дев’яносто чотири) гривні 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 20069,40(двадцять тисяч шістдесят дев'ять гривень 40копійок) гривень без врахування ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням на 50% від стартової ціни: 100347 (сто тисяч триста сорок сім) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 10034,70 (десять тисяч тридцять чотири гривні 70копійок) грн. без ПДВ.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 100347 (сто тисяч триста сорок сім) гривень 00 копійок.

Розмір гарантійного внеску: 10034,70 грн. без ПДВ.

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарний день від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця і аукціон визнається таким, що не відбувся, приватизація зазначеного об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 2006,94 (дві тисячі шість гривень 94копійок) грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 1003,47 (одна тисяча три гривні 47копійок) грн. (1% від стартової ціни аукціону).

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків.

Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:

-                     відшкодування (оплата) переможцем аукціону на рахунок відділу управління майном спільної власності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради витрат, пов’язані з підготовкою майна до приватизації ( виготовлення технічного паспорта – 1033,68грн. та проведення оцінки майна - 664грн.);

- переможець аукціону зобов’язується забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території;

- в питаннях землекористування переможець аукціону зобов’язується дотримуватись вимог чинного законодавства;

- на суму продажу об’єкта приватизації ПДВ не нараховується

4. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником Іршавської районної ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03144) 2-37-20, 0966523853 з 09.00 до 16.00 год. у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, пл. Народна, 3

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

5. Організатор аукціону: Іршавська районна рада, Закарпатської області.

Адреса балансоутримувача: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, пл. Народна, 3

Телефон балансоутримувача: (03144) 2-37-20

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 25449103

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна особа: Чорноличак Віта Михайлівна, тел.: 0966523853

6. Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на казначейський рахунок п/р 31518905007104 УДКСУ у Іршавському районі, код ЄДРПОУ 37720989 МФО 899998, код платежу – 31030000, ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок казначейський рахунок п/р 31518905007104 УДКСУ у Іршавському районі, код ЄДРПОУ 37720989, МФО 899998, код платежу – 31030000, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок п/р 31518905007104 УДКСУ у Іршавському районі, код ЄДРПОУ 37720989 МФО 899998, код платежу – 31030000, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 

7. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

  1. 1.для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;
  2. 2.для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;
  3. 3.для потенційних покупців - юридичних осіб:

-         витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

-         документ про реєстрацію у державі, її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

-         інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

-         остання річна або квартальна фінансова звітність;

  1. 4.документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання на перелік авторизованих майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2)

  1. 5.письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Розпорядження голови Іршавської районної ради №___ від __.12.2018р. Про затвердження протоколу аукціонної комісії, умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу вбудованих нежитлових приміщень, які розташовані в м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20»

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/».

           Голосування:  

Чорноличак В.М. – «За»

Фельцан І.Ю. – «За»

Василець В.Й. – «За»

Ломага М.В. – «За»

Пальок І.І. – «За»

Фельцан Ю.І. – «За»

С Л У Х А Л И:

          4.Чорноличак В.М., яка відмітила, що одним із повноважень аукціонної комісії є визначення дати публікації інформаційного повідомлення.

ВИСТУПИЛИ:

Пальок І.І., Фельцан Ю.І. та Василець В.Й., які запропонували визначити датою публікації інформаційного повідомлення 26 грудня 2018р.

В И Р І Ш И Л И:

           Визначити 26 грудня 2018року датою публікації інформаційного повідомлення про продаж на електронному аукціоні вбудованих нежитлових приміщень позначених літерою А з № 1-1 по № 1-5 загальною площею 36,6м.кв., що розташовані в. м. Іршава, провулок Шевченка, 3/20.

           Голосування:  

Чорноличак В.М. – «За»

Фельцан І.Ю. – «За»

Василець В.Й. – «За»

Ломага М.В. – «За»

Пальок І.І. – «За»

Фельцан Ю.І. – «За»

 

Голова комісії ______________ Чорноличак В.М.

 

Секретар комісії ____________ Фельцан І.Ю.

Члени комісії:

 

_____________ Василець В.Й.                  ______________ Пальок І.І.

 

_____________ Ломага М.В.                    _____________ Фельцан Ю.І.

 

 

         Заступник голови ради                                    В.Половка

 

Joomla templates by a4joomla